โฆษณาแบนเนอร์บนเครือข่ายพันธมิตร Google (Google Display Network)

คือ การนำภาพแบนเนอร์ ของท่านไปโปรโมทตามเวปไซต์ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของ Google ซึ่งเวปไซต์ที่เป็นพันธมิตรของ Google ซึ่งในประเทศไทยมีมากกว่า 1 แสนเวปไซต์ ในหลากหลายหมวดหมู่ เช่น ด้านการเงิน การลงทุน, แฟชั่น, ธุรกิจและสุขภาพ
คุณสามารถเลือกโฆษณากับกลุ่มเป้าหมาย ได้โดยเลือกตาม เพศ วัย ของผู้ชมได้หรือเลือกแสดงแบนเนอร์บนเว็บไซต์ที่อยู่ในกลุ่ม / ประเภท / ที่มี keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณหรือเลือกเว็บไซต์เฉพาะที่ต้องการติดแบนเนอร์ รวมถึงการทำ Remarketing โดยคุณสามารถ target ได้กลุ่มลูกค้าเองได้
บริการเสริม การทำ Remarketing ควบคู่กับโฆษณาแบนเนอร์

การทำ Remarketing มีประโยชน์ในการกระตุ้นความสนใจ ให้ลูกค้าทำการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยจะเข้าไปตามคนที่เคยเข้าเวปไซต์ของคุณ เมื่อผู้คนเหล่านั้นเข้าเวปไซต์ที่เป็นพันธมิตรกับ Google จะเห็นแบนเนอร์ของคุณแสดงอยู่ แคมเปญ Remarketing จะช่วยกลับไปกระตุ้นให้กลับมาดูสินค้าอีกครั้ง การกำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกจากเวปไซต์ สามารถกำหนดไว้ได้ว่าเวปไซต์ใดบ้างที่คนเข้าเวปไซต์นี้แล้วจะเจอโฆษณาคุณ  หรือถ้ากำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกตามความสนใจ ไม่ว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณจะเข้าเวปไซต์ไหน เขาก็จะมีโอกาสเจอโฆษณาของคุณเช่นกัน

ข้อดีของการลงโฆษณาแบนเนอร์กับ Google (Google Display Network)

สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และตรงกับความต้องการ

  • เลือกลงในเวปไซต์ที่มี Keyword ที่เราต้องการอยู่
  • เลือกลงในเวปที่ต้องการ
  • เลือกลงในเว็บที่มีหัวข้อที่เราต้องการ
  • เลือกลงในเว็บที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เราต้องการ

รูปภาพของ Display Banner สามารถสร้างอารมณ์ร่วมได้มากกว่าการลงโฆษณาแบบข้อความ ทำให้คนจดจำ Brand ได้ดีและช่วยเพิ่มความต้องการในสินค้าหรือบริการให้เพิ่มมากขึ้น

ควบคุมงบโฆษณาได้ เลือกจำกัดงบต่อวันได้

รายละเอียดค่าบริการ GDN Ads