การโฆษณาบน Facebook Ads เป็นช่องทางสําหรับสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง สามารถเพิ่มโอกาสทั้งในการจำหน่ายและโปรโมตสินค้า บริการ หรือธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถกำหนดได้ โดยระบบ Facebook Ads ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทํางานของ Facebook Fanpage โดยเฉพาะ เช่น การสร้าง Brand การหาฐานลูกค้า, โปรโมตโพสต์, โปรโมตสินค้า, เพิ่มยอดไลค์เพจ, เพิ่มยอดขายสินค้า หรือRemarketing
ข้อดีของการลงโฆษณาบน Facebook Ads
  • Facebook Ads สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมาก ซึงปัจจุบันคนไทยใช้ Facebook กันทุกเพศ ทุกวัยและใช้ตลอดทั้งวัน
  • สินค้าและบริการของคุณ ชจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • สินค้าและบริการของคุณ สามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้น ทั้งจากลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่จะเห็นสินค้าของคุณบน Facebook อย่างต่อเนื่อง ( Remarketing )
รับจัดทำและดูแลโฆษณา Facebook Ads เพื่อให้ได้ผลลัทธ์ที่ดี 
  • วางแผนกลุ่มเป้าหมายในการยิงโฆษณา Facebook
  • เจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายRemarketing
  • จัดทำ Ads ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น โปรโมตโพสต์, โปรโมตสินค้าและบริการ, เพิ่มยอดไลค์เพจ, สร้างการมีส่วนร่วมกับเพจ, เพิ่มยอดขายสินค้าหรือ Remarketing

 

รายละเอียดค่าบริการ Facebook Ads